Change text size:  Increase font size  Reduce font size  |  Print page:  Print this page
  |  Contact us   
 
languages
Thai
Thai
ข้อมูลภาษาไทย
ข้อมูลภาษาไทย
โฮมเพจภาษาไทย
กลับสู่ด้านบน

Information on this topic also available for:

รายการที่ต้องตรวจสำหรับสัญญาเช่าบ้านใหม่ - New tenant checklist 

ท่านจะต้องรู้อะไรบ้างก่อนที่จะเซ็นสัญญาเช่าบ้าน  

ในการเริ่มต้นการเช่าทุกครั้ง  ท่านควรจะได้รับสิ่งเหล่านี้จากเจ้าของบ้านหรือเอเย่นต์:

 • สำเนาคำอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลนี้

 • สำเนาการเช่า (สัญญาเช่า)

 • สำเนารายการสภาพของสถานที่เช่า 2 ฉบับ (มีเพิ่มเติมภายหลัง)

 • แบบฟอร์มการจ่ายเงินค่ามัดจำที่ท่านจะต้องเซ็น เพื่อที่จะนำไปยื่นที่ NSW Fair Trading

 • กุญแจสำหรับบ้านใหม่ของท่าน

สิ่งแรกที่ท่านควรทำก่อนจะเซ็นสัญญาเช่าคือ อ่านสัญญาเช่าอย่างละเอียดถี่ถ้วน  และสอบถามถ้ามีสิ่งใดในสัญญาที่ท่านไม่เข้าใจ

โปรดจำไว้ว่า ท่านได้ทำการผูกมัดตัวเองกับข้อตกลงของสัญญาตามกฎหมายที่ไม่มีช่วงเวลาผ่อนผัน  ท่านจะต้องให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจและตกลงในสัญญาที่ท่านกำลังจะเซ็น

เมื่อท่านสามารถตอบคำถามต่อไปนี้ว่า ใช่ เท่านั้น ท่านจึงควรที่จะเซ็นสัญญา

สัญญาเช่า  

 • ข้าพเจ้าได้อ่านสัญญาเช่าและถามคำถามถ้ามีสิ่งใดที่ข้าพเจ้าไม่เข้าใจแล้ว
 • ข้าพเจ้ารู้ว่าระยะเวลาในการเช่านั้นจะต่อรองได้ก่อนที่ข้าพเจ้าจะเซ็นสัญญา ซึ่งหมายความว่าอาจจะเป็นระยะเวลา 6 เดือน 12 เดือน หรือระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง
 • ข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าต้องได้รับเสนอวิธีการจ่ายค่าเช่าอย่างน้อยหนึ่งวิธี ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับบุคคลที่สาม
 • ข้าพเจ้ารู้ว่าข้อตกลงอื่นใดที่เพิ่มขึ้นในสัญญานั้นจะมีการเจรจากันก่อนที่ข้าพเจ้าจะเซ็น
 • ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วว่าข้อตกลงที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดในสัญญานั้นถูกกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น สัญญาเช่าไม่ได้กำหนดว่าข้าพเจ้าจะต้องทำการซักพรมอย่างมืออาชีพทำเมื่อย้ายออก นอกเสียจากว่ามีเงื่อนไขที่อนุญาตให้ข้าพเจ้ามีสัตว์เลี้ยงได้ในสถานที่เช่า

Top of page

สัญญาการซ่อม  

ในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับสัญญาที่เจ้าของบ้านหรือเอเย่นต์ทำขึ้น (ตัวอย่างเช่น การติดตั้งเตาอบแทนของเดิม การทาสีห้อง การทำความสะอาดบริเวณหลังบ้าน เป็นต้น):

 • ข้าพเจ้าแน่ใจแล้วว่าสิ่งเหล่านี้ได้รับการดำเนินการไปแล้ว, หรือ
 • ข้าพเจ้าได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร (ก่อนที่จะเซ็นสัญญา) แล้วว่าสิ่งเหล่านี้จะได้รับการดำเนินการ

Top of page

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า  

ข้าพเจ้าไม่ถูกกำหนดให้จ่าย:

 • ค่าเช่าล่วงหน้าเกินกว่า 2 สัปดาห์ นอกจากว่าข้าพเจ้ายินดีที่จะจ่ายเอง
 • ค่าเช่าเกินกว่า 4 สัปดาห์เป็นค่ามัดจำการเช่า

ข้าพเจ้าไม่ต้องจ่ายเงิน:

 • ค่าใช้จ่ายในการเตรียมเอกสารสัญญาเช่า
 • ค่ากุญแจและอุปกรณ์เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเมื่อเริ่มต้นเช่า สำหรับผู้เช่าทุกคนที่มีชื่ออยู่ในสัญญาเช่า

Top of page

หลังจากท่านย้ายเข้าแล้ว  

ต้องแน่ใจว่าท่าน:

 • กรอกในรายการเงื่อนไขในส่วนที่เป็นของท่าน และอย่าลืมส่งสำเนาให้กับเจ้าของบ้านหรือเอเย่นต์ภายใน 7 วัน  นี่เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญ  ถ้าท่านไม่ใช้เวลาในการกรอกที่ถูกต้องสมบูรณ์ ท่านอาจจะสูญเสียเงินบางส่วนจากเงินมัดจำเพื่อใช้จ่ายค่าเสียหายที่ได้เกิดขึ้นมาก่อนที่ท่านจะย้ายเข้าไป

 • รับจดหมายจาก Fair Trading ในช่วงระยะ 2 เดือนแรก แจ้งว่าได้รับเงินค่ามัดจำแล้วและชี้แจงเกี่ยวกับ Rental Bond Number  (หมายเลขค่ามัดจำการเช่า)  ถ้าเอกสารนี้ไม่ถึงมือท่าน ให้โทรไปที่ Fair Trading เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการยื่นเข้าไปแล้ว

Top of page

เคล็ดลับสำหรับการเช่าที่จะไม่มีปัญหา  

จงทำตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อช่วยท่านหลีกเลี่ยงปัญหาในระหว่างการเช่า

 • การถ่ายภาพเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการบันทึกสภาพของสถานที่เมื่อท่านย้ายเข้าไปครั้งแรก  ถ่ายภาพของสถานที่หลายๆ ภาพ (โดยมีประทับวันที่ในรูปภาพ) โดยเฉพาะในส่วนที่ชำรุดทรุดโทรมหรือไม่สะอาด  เก็บภาพถ่ายเหล่านี้ไว้ในกรณีที่เจ้าของบ้านปฏิเสธที่จะคืนเงินค่ามัดจำเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า

 • เก็บสำเนาสัญญาเช่า, รายการสภาพของสถานที่, ใบเสร็จค่าเช่า, Rental Bond Number และสำเนาจดหมาย/อีเมล์ ที่ท่านส่งหรือได้รับไว้ในแฟ้มเฉพาะ ‘สัญญาเช่า’ และเก็บไว้ในที่ที่ท่านจะหาได้ง่ายในภายหลัง

 • ห้ามหยุดจ่ายค่าเช่า ถึงแม้ว่าเจ้าของบ้านจะไม่ได้ทำตามสัญญาในส่วนของเขา (เช่น ไม่มาซ่อม) - ท่านอาจถูกไล่ออกได้ถ้าท่านหยุดจ่ายค่าเช่า

 • จดบันทึกที่เกี่ยวกับการติดต่อกับเจ้าของบ้านหรือเอเย่นต์ – บันทึกทั้งหมดทั้งเวลาและวันที่ที่มีการสนทนากัน, ท่านได้พูดกับใคร และเขาได้ตกลงที่จะทำอะไรบ้าง  ถ้าจะต้องมีการซ่อมแซม ให้ท่านเขียนคำขอร้องเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับเจ้าของบ้านหรือเอเย่นต์และเก็บสำเนาไว้ด้วย  หลักฐานประเภทนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อเกิดข้อขัดแย้งขึ้นซึ่งจะจบลงที่ Consumer, Trader and Tenancy Tribunal

 • ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเช่า  โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้ามทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไข, เลี้ยงสัตว์ หรืออนุญาตให้ผู้อื่นย้ายเข้ามาอยู่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบ้านหรือเอเย่นต์ก่อน

 • พิจารณาการทำประกันสิ่งของในบ้าน  ซึ่งจะครอบคลุมข้าวของของท่านในกรณีขโมยเข้าบ้าน, ไฟไหม้และภัยวิบัติทางธรรมชาติต่างๆ  การประกันตัวบ้านของเจ้าของบ้านจะไม่ครอบคลุมข้าวของของท่าน

 • ถ้าที่บ้านมีสระว่ายน้ำหรือสวน ต้องเข้าใจให้ชัดเจนว่าเจ้าของบ้านหรือเอเย่นต์ต้องการให้ท่านทำเช่นไรในการดูแลรักษา

 • ต้องแน่ใจว่าท่านเซ็นอะไรไปที่เกี่ยวพันกับสัญญาเช่าของท่าน และห้ามไม่ให้ใครเร่งให้ท่านเซ็น  ห้ามเซ็นในแบบฟอร์มที่ว่างเปล่า เช่น Claim for refund of bond (การเรียกค่ามัดจำคืน)

 • ถ้าท่านพอใจกับสถานที่และการสิ้นสุดการเช่า ลองพิจารณาในการขอให้มีการต่อสัญญาเช่าเป็นระยะเวลาที่กำหนดไว้  เพราะจะทำให้ท่านหมดกังวลในการโดนขอให้ย้ายออกอย่างไม่คาดหวัง และช่วยในการเก็บบ้านไว้เช่าในระยะเวลาข้างหน้า

Top of page

ข้อมูลเพิ่มเติม  

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิและความรับ
ผิดชอบในการเช่าของท่าน  ดูได้จากเว็บไซท์ของ Fair Trading  หรือโทรศัพท์ 13 32 20  หรือแวะไปที่ศูนย์ Fair Trading Centre

รัฐบาล NSW ได้ให้เงินสนับสนุนชุมชนหลายวิธีเกี่ยวกับTenants Advice (คำแนะนำเกี่ยวกับสัญญาเช่า) และ Advocacy Services (บริการทนาย) ในรัฐ NSW เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ, ข้อมูลและทนายแก้ต่างให้กับผู้เช่า  ดูรายละเอียดเกี่ยวกับบริการที่ใกล้ที่สุดของท่านได้ที่เว็บไซต์ของ Tenants Union ที่ www.tenants.org.au หรือดูจากสมุดโทรศัพท์ประจำท้องถิ่นของท่าน

เจ้าของบ้านและเอเย่นต์ต้องให้สำเนาเอกสารข้อมูลนี้ให้กับผู้เช่าใหม่ทั้งหมดก่อนที่พวกเขาจะเซ็นสัญญาเช่าที่พักอาศัย  อาจมีการเสียค่าปรับถ้าไม่ได้ดำเนินการนี้

Top of page