Πληροφορίες στα Ελληνικά - Greek

Η υπηρεσία Fair Trading είναι υπεύθυνη για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών.

Παρέχουμε δωρεάν βοήθεια και πληροφορίες για καταναλωτές και εμπόρους σχετικά με θεμιτές και δεοντολογικές πρακτικές στην New South Wales.

Παρακάτω παρατίθενται διάφορες πληροφορίες μεταφρασμένες στην γλώσσα σας.

Για ν’ αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες κάντε κλικ στο θέμα που θέλετε να κατεβάσετε.

Ψώνια

Shopping

Τα δικαιώματά σας ως αγοραστές (PDF, 235.58 KB)

Your shopping rights


Κτηματική περιουσία και μίσθωση

Property and tenancy

Ενοικίαση κατοικίας

Renting a home

Prev Impormasyon sa Filipino - Filipino (Tagalog)
Next Informasi dalam bahasa Indonesia