Информации на македонски јазик - Macedonian

Одделот Fair Trading е одговорен да ги штити правата на потрошувачите. 

Им нудиме бесплатна помош и информации на потрошувачите и трговците за праведна и етичка деловна работа во New South Wales.

Подолу се наведени повеќе документи со информации кои се преведени на вашиот јазик.

За да можете да имате пристап до информациите, притиснете на темата од која сакате да преземете информации.

Имот и закуп

Property and tenancy

Изнајмување на куќа/стан за живеење

Renting a home

Пазарење

Shopping

Вашите права како купувач (PDF, 233.45 KB)

Your shopping rights

Преземете бесплатен примерок на  Adobe Acrobat Reader за да можете да имате пристап до нашите документи со информации во PDF формат

Prev 국어 - Korean
Next Informacja w języku polskim - Polish