สิ่งที่เราทำให้แก่ท่านได้ - What we can do for you

การซื้อสินค้าและบริการ

กฎหมายแห่งชาติรับรองสิทธิของท่านในการซ่อมแซม,  ทดแทน และจ่ายเงินคืนเมื่อท่านซื้อสินค้าและบริการ  รวมถึงเมื่อท่านซื้อด้วยการเลย์บายหรือการซื้อแบบไม่พึงประสงค์จากคนเร่ขายตามบ้านหรือพนักงานขายทางโทรศัพท์

ท่านมีสิทธิภายใต้การรับประกันแก่ผู้บริโภคถึงแม้ว่าท่านจะไม่มีการรับประกันสินค้าแบบปกติหรือแบบขยายเวลา   เราสามารถให้ข้อมูลฟรีเพื่อช่วยท่านถ้าท่านมีปัญหากับผู้ขาย   แต่ควรจำด้วยว่า ผู้ค้าหรือผู้ขายปลีกก็มีสิทธิ์ด้วย  ดังนั้นควรให้แน่ใจว่าการเลือกของท่านถูกต้องและท่านได้ข้อมูลครบถ้วน

ซื้อของทางออนไลน์

ท่านรู้สิทธิ์ของท่านเมื่อซื้อของทางออนไลน์ไหม?  เราให้เคล็ดการปฏิบัติ ที่เป็นประโยชน์ เช่นเกี่ยวกับการติดต่อกับผู้ทำการค้าต่างประเทศ การขอเงินคืน และการส่งคืน  การแก้ปัญหาซื้อออนไลน์และอื่นๆ   หาข้อมูลการซื้อของออนไลน์ได้โดยดูจากเว็บไซต์ของเรา

ปัญหาสินเชื่อ

เราให้ทุนบริการที่ปรึกษาทางด้านการเงินที่อยู่ในชุมชน เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้มีปัญหาทางการเงิน   ต้องการหาบริการที่อยู่ใกล้ถ้าท่าน โปรดโทรสินเชื่อและหนี้สายด่วน (Credit and Debt Hotline) ที่ 
1800 007 007

สำหรับข้อมูลข้อเลือกในการใช้บริการสินเชื่อที่แพง ดูได้จากเว็บไซต์ของเรา

การซื้อรถยนต์

การซื้อและการดูแลรักษารถยนต์อาจแพงมากได้ การรู้สิ่งที่ต้องการอาจหมายถึงความแตกต่างกันระหว่างประสบการณ์ได้รถขับขี่ที่พอใจกับความผิดพลาดที่แพง   หาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของเรา

การชำรุดและการซ่อม

ถ้าท่านมีคำร้องเรียนเกี่ยวกับรถยนต์ใหม่หรือที่ใช้แล้วที่ซื้อจากผู้จำหน่ายรถยนต์  โปรดโทร Fair Trading เพื่อขอความช่วยเหลือ  ที่หมายเลข 13 32 20 เราสามารถช่วยได้ด้วยถ้าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับค่าซ่อมหรือคุณภาพในการซ่อมรถยนต์ของท่าน

ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย

เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีลดอันตรายในครัวเรือนและให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ท่านใช้ปลอดภัย  หาดูเครื่องหมายอนุมัติความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือแก็สใน NSW   หาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของเรา

ธุรกิจต่างๆ (รวมทั้งผู้จำหน่ายปลีก  ผู้จำหน่ายส่ง ผู้นำเข้าหรือผู้ผลิต) มีความผิดต้องโทษ  ถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์แห่งชาติ  ยิ่งกว่านั้นใน NSW  เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือแก็สจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติก่อนนำออกจำหน่าย  หาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของเรา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมาย  ข่าวสาร และคำเตือนที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์  หาดูได้จากเว็บไซต์แห่งชาติ www.productsafety.gov.au หรือดูจากเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ปัจจุบันที่ถูกเรียกคืน www.recalls.gov.au

ที่อาศัยแบบสตราต้า

เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยทุกประเภทในแบบสตราต้าหรือแบบชุมชน  รวมถึงการจัดการและการบริหารสตราต้าและการแก้ปัญหาต่างๆ

การเช่าบ้าน

เราให้ความช่วยเหลือผู้เช่า เจ้าของบ้าน และบริษัทอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย    ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้น ใช้บริการร้องเรียนฟรีของเราสำหรับผู้เช่า  ผู้อาศัย  เจ้าของบ้าน และผู้จัดการสถานที่   เราสามารถให้ความช่วยเหลือปัญหาต่างๆ และสามารถติดต่ออีกฝ่ายหนึ่งเพื่อช่วยเจรจาทำความตกลง   รายละเอียดในการติดต่อ  หาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของเรา หรือโทร 13 32 20  หรือดูวิดีทัศน์ ความช่วยเหลือแก้ปัญหาการเช่าบ้าน (Help with tenancy problems)  ของเรา ที่ YouTube

การซื้อหรือขายบ้านของท่าน

ควรมีข้อมูลก่อนที่ท่านจะซื้อหรือขายบ้านในการขายแบบประมูลราคา หรือขายเป็นส่วนตัว  หาข้อมูลในสิ่งที่ท่านจำเป็นต้องรู้เมื่อทำการซื้อ ‘จากแปลน’   ถ้าท่านใช้บริการของบริษัทอสังหาริมทรัพย์หรือผู้โอนกรรมสิทธิ์ ตรวจดูว่าเขามีใบทะเบียนหรือไม่จากเว็บไซต์ของเรา

หมู่บ้านผู้เกษียณอายุและที่ดินเช่าอยู่ของชุมชน

ถ้าท่านมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบของท่าน  ในฐานะเป็นผู้อาศัยปัจจุบันหรือในอนาคต หรือผู้จัดการหมู่บ้านผู้เกษียณอายุและที่ดินเช่าอยู่ของชุมชน (แต่ก่อนเรียกว่าเรซิเดนเชียลปาร์ค) หาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของเราหรือโทร 13 32 20

การหาทุนเพื่อการกุศล

องค์กรที่มีวัตถุประสงค์จะทำการหาทุนเพื่อการกุศลต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์บางอย่าง หาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของเรา

สมาคมและสหกรณ์

สมาคมที่เป็นนิติบุคคลหรือสหกรณ์ เป็นองค์กรตามกฎหมายที่สามารถให้ความคุ้มครองทางกฎหมายที่สำคัญแก่บรรดาสมาชิก

เราให้ข้อมูล  ความช่วยเหลือ  เอกสารการจดทะเบียนสมาคม และเอกสารข้อมูลสหกรณ์โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ Registry Services  (โทรบริการสำนักทะเบียน) ที่ 1800 502 042.

การสร้างและซ่อมแซมบ้าน

กำลังคิดจะสร้างบ้านหรือซ่อมแซมบ้านใช่ไหม?

ตรวจดูว่าช่างก่อสร้างของท่านหรือผู้เป็นช่างมีใบทะเบียนก่อนตกลงจ้าง  ตามกฎหมาย ช่างต้องมีใบทะเบียนสำหรับโครงการก่อสร้างบ้านที่มีมูลค่าเกิน $5,000 และสำหรับงานช่างเฉพาะทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงมูลค่า    งานช่างเฉพาะรวมถึงงานเดินสายไฟฟ้า งานประปาและท่อระบายน้ำ  ต่อท่อแก็สหรือเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น   ท่านสามารถตรวจใบอนุญาตสร้างบ้านของช่างได้โดยไม่เสียเงิน  หาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเรา

เราจัดหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้บริโภค ช่างก่อสร้าง และผู้เป็นช่าง  เกี่ยวกับสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษร  การประกันภัยภายใต้ Home Building Compensation Fund  (ทุนชดเชยการก่อสร้างบ้าน)  กำหนดการจ่ายเงินที่เจ้าของ ผู้รับเหมา  ผู้รับเหมาช่วง  และผู้จัดหาอุปกรณ์ต้องปฏิบัติตาม ช่วยแก้ปัญหาการขัดแย้งเกี่ยวกับการก่อสร้างและอื่นๆ  หาดูได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือโทร 
13 32 20  เพื่อได้ข้อมูลเพิ่มเติม

กำลังเริ่มธุรกิจใช่ไหม?

ธุรกิจของท่านอาจต้องมีใบทะเบียนหรือใบอนุญาตบางอย่างของรัฐก่อนที่จะเริ่มได้    หาข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของใบทะเบียนที่ท่านต้องการ หาดูได้ที่เว็บไซต์บริการใบทะเบียนธุรกิจออสเตรเลียและข้อมูล (Australian Business Licence and Information Service (ABLIS)) ที่ ablis.business.gov.au หรือโทรศัพท์ Fair Trading ที่ 13 32 20

ไม่ว่าธุรกิจของท่านจะเป็นอะไร  สำคัญที่ต้องติดตามดูกฎหมายต่างๆ ที่มีผลต่อการอุตสาหกรรมของท่าน   รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุด   เว็บไซต์ของเรามีข้อมูลอย่างกว้างขวางที่จะช่วยท่านดำเนินธุรกิจ  รวมทั้งวิธีให้บริการอย่างมีคุณภาพ  วิธีจัดการกับคำร้องเรียน  และวิธีการป้องกันกลโกงที่มุ่งโจมตีธุรกิจ

แหล่งข้อมูลสำหรับธุรกิจ

ธุรกิจต่างๆ ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายผู้บริโภคออสเตรเลีย (Australian Consumer Law (ACL)) หัวข้อและแหล่งข้อมูล ACL สำหรับอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ที่อธิบายถึงกฎเกณฑ์เหล่านี้  มีไว้ให้แก่บรรดาธุรกิจต่างๆ  ตลอดจนการดำเนินธุรกิจที่ไม่ยุติธรรมและการรับประกันแก่ผู้บริโภค  หาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของเรา

เชิญเป็นสมาชิก enews ของเรา

ติดตามข่าวที่ทันสมัยและเป็นสมาชิกบริการอีนิวส์ฟรีของเราที่เกี่ยวกับบ้านและที่ดิน  การก่อสร้างบ้าน ยานพาหนะ ที่อยู่แบบสตราต้า  เกี่ยวกับวัฒนธรรมหลากหลายและเรื่องราวอื่นๆ  หาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของเรา

การสัมนาที่ให้ข้อมูลฟรี

จากกิจกรรมที่เป็นที่นิยมมากของเรา My Place   (ที่ของฉัน) เราจัดสัมมนาที่ให้ข้อมูลฟรี แก่ผู้บริโภคและผู้เป็นช่างในหัวข้อต่างๆ กันทั่ว NSW   เราเชื่อมโยงกับหมู่บ้านผู้เกษียณอายุในท้องถิ่น  ห้องสมุด   ศูนย์ดูแลเด็ก   กลุ่มอะบอริจินัล กลุ่มชุมชนต่างๆ ในท้องถิ่น

ตรวจหากิจกรรมฟรีในเขตของท่าน  โปรดดูจากเว็บไซต์ events.fairtrading.nsw.gov.au

ติดต่อขอผู้บรรยายฟรีที่จะปราศัยแก่ชุมชนของท่านได้โดยส่งอีเมล์ถึงเราที่ FairTradingSeminars@finance.nsw.gov.au

ข้อมูลทางการศึกษาออนไลน์

เรามีวิดีทัศน์ทางการศึกษาจำนวนมากใน YouTube  และข้อมูลในภาษาอื่นๆ

แก้ปัญหาการร้องเรียน

เราจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและทางเลือกให้ท่านฟรี ที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งกับช่าง  บริษัทอสังหาริมทรัยพ์หรือเจ้าของบ้าน

ถ้าท่านเชื่อว่าการเรียกร้องของท่านถูกต้อง  ประการแรกทีเดียว คือต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะแก้ปัญหาโดยตรงกับช่างหรือผู้ให้บริการ

ชี้แจงว่าปัญหาคืออะไรและท่านอยากให้แก้ไขอะไรให้ชัดเจน
แน่นอนและสุภาพ   เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ ตัวอย่างเช่นว่าใบเสร็จ
ใบรับประกัน และใบเสนอราคา  ถ้าท่านไม่อาจได้ผลเป็นที่พอใจ ยื่นร้องเรียนได้ที่ www.fairtrading.nsw.gov.au หรือโทรศัพท์เราที่หมายเลข 13 32 20  พนักงานของเราสามารถติดต่ออีกฝ่ายหนึ่งเพื่อพยายามเจรจาทำความตกลง

ถ้าเราไม่สามารถช่วยเจรจากรณีของท่าน  ท่านสามารถยื่นกรณีขัดแย้งของท่านแก่อนุญาโตตุลาการบริหารกรณีเอกชนแห่ง NSW (Civil and Administrative Tribunal (NCAT))  ได้  คณะอนุญาโตตุลาการนี้จัดให้มีการไกล่เกลี่ยอย่างอิสระ ค่าใช้จ่ายต่ำและติดต่อได้สะดวกที่เกี่ยวกับกรณีขัดแย้งของผู้บริโภคหรือปัญหาการเช่าที่อยู่อาศัย

หาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www.ncat.nsw.gov.au หรือโทร 1300 006 228

สนับสนุนชุมชนท้องถิ่น

NSW Fair Trading   มีจุดประสงค์ในการสร้างความยุติธรรมให้แก่ทุกฝ่ายในแหล่งจำหน่าย  โดยช่วยรักษาสิทธิของท่าน  ให้อำนาจแก่ผู้บริโภคและผู้จำหน่าย  ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมและติดต่อโดยตรงกับชุมชนท้องถิ่นในการส่งเสริมการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ของแฟร์เทรดดิ้ง

บริการต่างๆ ที่ดำเนินการโดยแฟร์เทรดดิ้งสามารถติดต่อได้จากสำนักงาน Service NSW ที่มีอยู่ทั่วรัฐ NSW

เพื่อค้นหาศูนย์แห่งที่อยู่ใกล้ท่านที่สุด โปรดดูได้จากเว็บไซต์ www.service.nsw.gov.au