Assyrian

Fair Trading ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܵܐ ܝܠܹܗ ܩܵܐ ܢܵܛܘܿܪܘܼܬܵܐ ܕܙܸܕܩܹܐ ܕܬܵܟ݂ܘܿܠܹܐ.

ܐܲܚܢܲܢ ܟܹܐ ܡܲܩܪܸܒ݂ܲܚ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܘܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܡܲܓܵܢܵܝܹܐ ܩܵܐ ܬܵܟ݂ܘܿܠܹܐ ܘܬܲܓܵܪܹܐ ܥܲܠ ܕܘܼܒܵܪܹܐ ܟܹܐܢܹܐ ܘܐܝܼܬܝܼܩܘܿܢܵܝܹܐ ܓܵܘ New South Wales.

ܬܲܚܬ ܝܼܠܹܗ ܚܵܕ ܣܸܕܪܵܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܢܩܘܿܫܘܼܢ ܥܲܠ ܫܲܪܒܵܐ ܕܡܲܚܘܼܒܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܡܲܨܠܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ.

Prev معلومات باللغة العربية - Arabic
Next Informacije na bosanskom (Bosnian)