Impormasyon sa Filipino - Filipino (Tagalog)

Fair Trading ay responsable sa pagpoprotekta sa mga karapatan ng  mga namimili.

Kami ay nagbibigay ng libreng tulong at impormasyon sa mga namimili at nangangalakal tungkol sa mga makatarungan at wastong patakaran sa New South Wales.

Nasa ibaba ang isang hanay ng isinaling-wikang impormasyon sa inyong wika.

Para magamit ang impormasyon i-klik ang paksang gusto ninyong i-download.

Pamimili (Shopping)

Iyong mga karapatan sa pamimili (PDF, 191.48 KB)

Para sa tulong sa wika, tumawag sa 13 14 50 at humingi ng interpreter sa inyong wika

Prev Lëk në jiɛ̈ŋ - Dinka
Next Πληροφορίες στα Ελληνικά - Greek