Tin liệu tiếng Việt - Vietnamese

Fair Trading có trách nhiệm bảo vệ quyền hạn của người tiêu dùng.

Chúng tôi cung ứng trợ giúp và thông tin miễn phí cho những người tiêu dùng và thương nghiệp tại NSW về các cung cách làm việc có đạo đức và công bằng.

Dưới đây là nhiều loại thông tin đã dịch sang tiếng Việt.

Để truy cập thông tin, bấm vào đề tài mà quý vị muốn tải xuống.

Mua sắm

Shopping

Những lời khuyên tốt nhất về việc ký giao kèoTop tips for entering a contract
Những lời khuyên tốt nhất để tránh bị lừa đảoTop tips for avoiding scams
Những lời khuyên tốt nhất về khiếu nạiTop tips for making complaints
Những lời khuyên tốt nhất về việc thuê mướn một dịch vụTop tips for hiring a service
Ký giao kèo – kinh nghiệm của cô KelliEntering a contract - Kelli's story
Thuê mướn dịch vụ - kinh nghiệm của cô TaniaHiring a service - Tania's story
Making complaints – Simon’s storyMaking complaints - Simon's story
Tránh né sự lừa  đảo – kinh nghiệm của anh SteveAvoiding scams - Steve's story

Phòng tránh mánh lừa đảo

Phòng tránh bị lừa đảo
(PDF, 269.1 KB)

Avoiding scams

Top 10 tips - avoid getting scammed

Các sản phẩm và dịch vụ thẩm mỹ và chăm sóc sắc đẹp PDF, 157.83 KBBeauty and cosmetic procedure services - Information for business
Các dịch vụ thủ thuật thẩm mỹ và chăm sóc sắc đẹp PDF, 159.74 KBBeauty and cosmetic procedure services - Information for consumers

Hãy coi chừng lừa đảo (PDF, 54.61 KB)

Be scam aware (postcard)

Mua một xe hơi cũ

Mua xe-hơi cũ
(PDF, 236.77 KB)

Buying a used car

Top 10 tips - buying a used car

Danh sách kiểm tra về mua sắm Giáng sinh (PDF, 883.24 KB)

Christmas shopping checklist

Danh sách kiểm tra hợp đồng (PDF, 96.33 KB)

Contract checklist

Lập một hợp đồng (PDF, 55.64 KB)

Entering a contract (postcard)

Tang lễ

Quyền hạn của người sử dụng dịch vụ tang lễ
(PDF, 238.18 KB)

Funerals

Top 10 tips - funeral consumer rights

Thuê mướn dịch vụ (PDF, 71.19 KB)

Hiring a service (postcard)

Tìm hiểu quyền hạn của bạn trước khi đăng ký vào một   khóa đào tạo

Know your rights before signing up for a training course

Các thiết bị di động

Mobile devices

Việc mua sắm và các

Shopping and consumer guarantees

Mách giúp phụ huynh về Dạy kèm

Tutoring tips for parents

Các quyền lợi của quý vị khi mua sắm (PDF, 246.43 KB)

Quyền hạn của quý vị khi mua sắm
(PDF, 243.48 KB)

Your shopping rights

Top 10 tips - your shopping rights

Thương nghiệp

Business

Các hàng-hóa điện dụng an toàn (PDF, 182.55 KB)

Safe electrical goods

Buôn bán sản phẩm an toàn (PDF, 146.24 KB)

Selling safe products

Nhà cửa và Thuê mướn

Property and tenancy

Mua nhà trên bản vẽ

Buying a property off the plan

Mua một căn chung cư (PDF, 345.71 KB)

Buying a strata property

Các thay đổi về luật lệ chung cư

Changes to strata laws

Xử trí các vấn đề trong chung cư (PDF, 278.14 KB)

Dealing with problems in strata

Tự bảo vệ quý vị đối với việc đưa giá quá thấp

Protect yourself from underquoting

Sửa nhà chung cư của quý vị (PDF, 335.57 KB)

Renovations to your strata property

Thuê nhà

Renting a home

Bản thông tin cho người thuê nhà

Tenant information statement

Bản Thông tin cho chủ nhà

Landlord information statement

Quyền hạn của quý vị khi thuê nhà
(PDF, 338.54 KB)
Top 10 tips - your renting rights

Các than phiền về việc thuê nhà dân cư

Residential tenancy complaints

Hiểu được By-laws (luật lệ) chung cư của quý vị (PDF, 342.55 KB)

Understanding your strata by-laws

Associations

Các hồ sơ của hiệp hội (PDF, 169.46 KB)

Association records

Các yêu cầu về báo cáo tài chính (PDF, 158.64 KB)

Financial reporting requirements

Đăng ký thành lập một hiệp hội (PDF, 180.28 KB)

Incorporating an association

Các Ủy   ban Điều hành (PDF, 166.17 KB)

Management committees

Giải   quyết tranh chấp (PDF, 142.73 KB)

Resolving disputes

Điều   hành một hiệp hội (PDF, 166.03 KB)

Running an association

Prev Türkçe Bilgiler - Turkish