Các than phiền về việc thuê nhà dân cư - Residential tenancy complaints

NSW Fair Trading cung ứng dịch vụ xử lý than phiền miễn phí dành cho người thuê nhà, cư dân, chủ nhà và người quản lý bất động sản; với các tranh chấp hoặc vụ việc liên quan đến thuê nhà.

Fair Trading có thể trợ giúp thế nào đối với vấn đề của tôi?

Dịch vụ xử lý than phiền về thuê nhà do Fair Trading cung ứng là một tiến trình tự nguyện giữa các bên liên quan trong một vụ tranh chấp hoặc vấn đề về thuê nhà. Một nhân viên Fair Trading đầy kinh nghiệm sẽ tìm cách giải quyết vấn đề thông qua sự thỏa thuận giữa các bên.

Fair Trading sẽ giúp các bên bàn luận với nhau bằng cách hội đàm qua điện thoại hoặc họp tại văn phòng để giải quyết vấn đề.

Tiến trình xử lý than phiền về thuê nhà không bao gồm:

 • các án lệnh đòi hỏi bên nào phải hành động hoặc trả tiền
 • viên chức Fair Trading kiểm tra nhà cửa để xác định lỗi lầm hoặc quy kết trách nhiệm, là những điều vượt ngoài vai trò của các viên chức này.

Có sẵn cuốn vi-đê-ô diễn giải cách thức làm việc của dịch vụ xử lý than phiền:  Trợ giúp về các vấn đề thuê nhà (Help with tenancy problems) gồm có những ví dụ về các trường hợp dựa trên các tình huống than phiền thực sự. Có thể xem vi-đê-ô này trên kênh Fair Trading's YouTube.

Các loại vấn đề nào về thuê nhà mà Fair Trading có thể trợ giúp?

Fair Trading có thể trợ giúp đối với các vấn đề về thuê nhà gồm:

 • sửa chữa và bảo trì
 • các vấn đề về an toàn và sức khỏe không khẩn cấp
 • các sửa đổi đối với căn nhà
 • việc tiếp cận đến căn nhà hoặc việc kiểm tra
 • không tuân thủ thỏa ước thuê nhà
 • các thiết bị tiết kiệm nước, và máy báo động khói
 • cung ứng các thông báo chính xác
 • chấm dứt việc thuê nhà hoặc vi phạm hợp đồng thuê nhà
 • bản báo cáo tình trạng căn nhà
 • tăng tiền thuê nhà
 • thiếu tiền thuê nhà chưa tới 14 ngày.

Các loại vấn đề nào về thuê nhà mà Fair Trading không thể trợ giúp?

Fair Trading không thể trợ giúp với các vấn đề thuê nhà gồm:

 • vấn đề gia cư chính phủ hoặc gia cư xã hội
 • các vấn đề an toàn và sức khỏe khẩn cấp
 • Án lệnh chống Bạo hành  (Apprehended Violence Order (AVO)) hoặc vụ việc liên quan đến bạo hành
 • khóa chặn (không cho vào nhà) và trục xuất
 • chấm dứt việc cho thuê
 • hoạt động bất hợp pháp
 • hư hại nhà cửa trầm trọng
 • thiếu tiền nhà quá hơn 14 ngày
 • vấn đề về tiền đặt cọc thuê nhà.

Đối với các vụ việc này, quý vị có thể nộp đơn đến Tòa án Dân sự và Hành chánh NSW (Civil and Administrative Tribunal (NCAT)). Dịch vụ Bênh vực và Cố vấn người Thuê nhà (The Tenants Advice and Advocacy Services) trợ giúp và bênh vực tất cả những người thuê nhà, nhất là những người thuê thuộc diện thiệt thòi hoặc người thuê nhà gia cư xã hội. Muốn tìm cơ quan Tenants Advice and Advocacy Service gần nơi quý vị nhất, hãy viếng trang mạng www.tenants.org.au hoặc gọi đến số 8117 3700.

Tôi nên làm gì trước khi nhờ Fair Trading can thiệp?

Các bên liên quan trong vụ than phiền nên thử tìm cách giải quyết vấn đề với nhau trước khi nhờ Fair Trading can thiệp. Các bước sau đây có thể giúp quý vị tìm ra một giải pháp:

 1. Hãy thảo luận với bên kia về các quan tâm của mình và hãy giải thích cho họ biết các vấn đề của mình. Hãy để bên kia trình bày các quan tâm và lập trường của họ.
 2. Cả hai bên cần chuẩn bị sẵn sàng để thảo luận các vấn đề liên quan đến vụ việc. Điều này có thể bao gồm:
  • hóa đơn (invoices)
  • biên nhận (receipts)
  • thỏa ước thuê nhà
  • giấy thông báo đã được gửi
  • bản báo cáo tình trạng căn nhà
  • các trích dẫn
  • thư từ trao đổi.
 3. Cả đôi bên nên đề nghị cách thức giải quyết vụ than phiền và sẵn sàng thương lượng nhằm đạt tới một dàn xếp ổn thỏa cho cả đôi bên.
 4. Hãy gọi tới Fair Trading qua số 13 32 20 để thảo luận về vấn đề của quý vị.

Nếu không thể tự giải quyết vụ việc, quý vị có thể nộp đơn than phiền về thuê nhà đến Fair Trading để bắt đầu tiến trình xử lý than phiền.

Khi nào thì tiến trình xử lý than phiền được thực hiện?

Thời gian để dàn xếp xong một vụ than phiền tùy vào sự thuận tiện dự họp của các bên và mức độ thẩm tra mà Fair Trading cần thực hiện.

Thông thường Fair Trading nỗ lực để kết thúc một vụ việc trong vòng 30 ngày kể từ khi tiếp nhận than phiền.

Những gì có thể mong đợi từ tiến trình xử lý than phiền

Nếu Fair Trading có thể giúp đôi bên đạt tới một dàn xếp ổn thỏa, chúng tôi sẽ kết thúc vụ than phiền mà không can thiệp gì thêm nữa.

Khi không thể đạt tới một thỏa thuận, các bên sẽ được cho biết kết quả và được khuyên nên tìm tư vấn độc lập hoặc nộp đơn đến NSW Civil and Administrative Tribunal (NCAT).

Trong tiến trình xử lý than phiền

Các bên liên quan cần chuẩn bị để nêu ra quan điểm của mình và lắng nghe ý kiến của phía bên kia. Cả đôi bên sẽ có lợi khi mỗi bên đều sẵn sàng thương lượng và đưa ra đề nghị để dàn xếp vụ việc.

Vai trò của Viên chức Fair Trading?

Các viên chức của Fair Trading có đầy đủ chuyên môn và kỹ năng trong việc xử lý các than phiền.

Viên chức Fair Trading sẽ:

 • cung ứng việc tư vấn không thiên vị đến các bên trong vụ than phiền
 • cho phép tất cả các bên liên quan nêu ra quan điểm của họ
 • giải thích các vấn đề thích ứng trong vụ than phiền
 • xác nhận rằng tất cả các vấn đề thích ứng đều đã được thảo luận, và
 • đưa ra các đề nghị như là một cách tốt nhất để dàn xếp vụ than phiền.

Viên chức Fair Trading sẽ không:

 • thiên vị bên nào hoặc đại diện cho bên nào
 • tiếp tục với tiến trình xử lý than phiền nếu các bên không bày tỏ thiện chí đạt tới một dàn xếp ổn thỏa, hoặc
 • đưa ra lời khuyên pháp lý nào.

Tiến trình xử lý than phiền là việc tự nguyện và mức thành công sẽ tùy thuộc vào sự hợp tác của các bên. Fair Trading không thể bắt buộc bất cứ bên nào tiếp tục với tiến trình xử lý than phiền nếu họ không muốn.

Việc gì xảy ra nếu không đạt được một giải pháp?

Nếu vụ than phiền chưa dàn xếp xong thì bất cứ bên nào cũng có thể nộp đơn đến NSW Civil and Administrative Tribunal (NCAT).

NCAT có thể yêu cầu Fair Trading gửi báo cáo về tiến trình xử lý than phiền nào đã thực hiện. Báo cáo này được gửi trực tiếp đến NCAT.

NCAT có thể đưa ra án lệnh có tính cách ràng buộc đối với các bên. Điều này có thể gồm việc trả tiền, chấm dứt thỏa ước thuê nhà, hoặc thực hiện việc sửa chữa. Khoản khai đòi tối đa thông qua NCAT là $30.000.

Muốn biết thêm chi tiết, viếng trang mạng www.cc.ncat.nsw.gov.au

Làm thế nào để tôi tiếp cận được dịch vụ xử lý than phiền về thuê nhà?

Nếu không thể tự giải quyết vụ việc, thì quý vị có thể nộp đơn than phiền về thuê nhà đến Fair Trading để bắt đầu tiến trình xử lý than phiền.

Muốn biết thêm thông tin về dịch vụ xử lý than phiền về thuê nhà do Fair Trading thực hiện, hãy gọi điện thoại số 13 32 20.

Prev Thuê nhà - Renting a home