Các thay đổi về luật lệ chung cư - Changes to strata laws

Dưới đây là một số thay đổi chính yếu mà có thể ảnh hưởng đến cách thức sinh sống của quý vị.

Quý vị đang cư ngụ hoặc sở hữu một căn hộ hoặc một căn nhà phố (townhouse)? Nếu vậy, có lẽ quý vị đang cư ngụ trong một kế hoạch chung cư.

Chính phủ NSW đang thực hiện hơn 90 thay đổi đối với luật lệ chung cư NSW mà có thể được bắt đầu áp dụng vào giữa năm 2016 (xem trang mạng của chúng tôi để xem thông tin cập nhật).

Một số thay đổi sẽ ảnh hưởng đến các luật lệ, còn được gọi là các điều lệ (by-laws), mà những người sống tại chung cư cần tuân theo. The NSW Civil and Administrative Tribunal (Tòa án Dân sự và Hành chánh NSW (NCAT)) vẫn có thể giúp giải quyết các tranh chấp về điều lệ.

Các hội đồng chủ nhà cũng cần phải biết về các thay đổi này để thực hiện các trách nhiệm của họ. Hội đồng chủ nhà (owners corporation) là một tổ chức gồm các chủ nhà – trong một kế hoạch chung cư – mà có thể bỏ phiếu về những sự việc có ảnh hưởng đến cộng đồng của họ.

Dưới đây là một số thay đổi chính yếu mà có thể ảnh hưởng đến cách thức sinh sống của quý vị.

Thú cưng

Các luật lệ mới sẽ có gồm một điều lệ khuôn mẫu mới đối với việc nuôi thú cưng, mà hội đồng chủ nhà có thể chọn chấp nhận hoặc thay đổi điều lệ này nếu muốn.

Điều lệ khuôn mẫu mới này sẽ không cấm triệt để việc nuôi thú cưng. Trước khi có thể nuôi thú cưng, người chủ nhà cần xin phép hội đồng chủ nhà về việc này. Hội đồng chủ nhà sẽ xem xét hoàn cảnh và sẽ không thể từ chối một cách phi lý về việc cho phép nuôi thú cưng.

Vậy, tùy theo hoàn cảnh, có thể xem là điều phi lý nếu kế hoạch chung cư từ chối việc một chủ nhà nuôi mèo như thú cưng, nhất là nếu mèo được giữ trong nhà. Mỗi trường hợp sẽ được xem xét dựa theo các ưu điểm. Người thuê nhà vẫn sẽ cần được chủ nhà cho phép nếu muốn nuôi thú cưng trong căn hộ.

Một điều lệ không thể cấm một chủ nhà trong việc nuôi một con chó dẫn đường, chó dành cho người khiếm thính và các động vật trợ giúp nào khác. Điều lệ có thể đòi hỏi chủ nhà phải cung ứng chứng từ pháp lý có nêu rằng động vật đó là để trợ giúp. Tuy nhiên, nếu một động vật gây ra sự phiền hà hoặc nguy hiểm, NCAT có thể đưa ra lệnh rằng không được giữ lại động vật đó ở lô chung cư.

Khói thuốc

Trong điều lệ khuôn mẫu mới, hội đồng chủ nhà có thể chấp nhận một điều luật mà cho phép họ cấm cư dân không được để khói thuốc bay qua lô nhà của người khác.

Nếu kế hoạch chung cư đã chấp nhận điều lệ khuôn mẫu hoặc điều lệ nào về khói thuốc, và một cư dân không tuân thủ điều lệ nói trên, hội đồng chủ nhà phải gửi thư thông báo để yêu cầu họ phải tuân thủ. Nếu cư dân làm ngơ thông báo này, hội đồng chủ nhà có thể nộp đơn đến NCAT để xin án lệnh yêu cầu cư dân đó phải tuân thủ điều lệ.

Đậu xe

Chiếu theo luật mới, hội đồng chủ nhà có thể tiếp xúc hội đồng thành phố để quản lý việc đậu xe không phép trên đất chung, chẳng hạn như việc chiếm chỗ đậu xe của người khuyết tật, hoặc đậu xe bít lối ra. Việc này giúp cho hội đồng chủ nhà trong việc xử trí các tranh chấp về chỗ đậu xe.

Nếu chủ nhà sửa nhà

Luật lệ mới cũng sẽ đưa ra các điều lệ về cách thức xin phép trước khi sửa chữa gì nơi căn nhà của quý vị. Mức độ cho phép tùy vào những gì mà quý vị thay đổi hoặc sửa chữa trong lô nhà hoặc căn hộ của mình:

  • Một số thay đổi cảnh trí (chẳng hạn như gắn móc treo tranh ảnh) thì không cần phải có sự chuẩn y của hội đồng chủ nhà.
  • Đối với hầu hết các sửa chữa mà không ảnh hưởng đến bên ngoài của căn hộ hoặc không gồm thay đổi nào về cấu trúc của tòa nhà, sẽ cần có sự đồng ý của đa số các chủ nhà tại một cuộc họp toàn thể.
  • Đối với các sửa chữa to lớn; chẳng hạn như có sự thay đổi nhiều đến bên ngoài của một lô, làm ảnh hưởng đến việc chống thấm nước hoặc gồm có các thay đổi nào về cấu trúc; thì phải cần có ít nhất là 75% những người chủ nhà, dựa trên quyền sở hữu căn hộ, đồng ý đến thay đổi đó (gọi là một nghị quyết đặc biệt).
Prev Mua nhà trên bản vẽ - Buying a property off the plan
Next Tự bảo vệ quý vị đối với việc đưa giá quá thấp - Protect yourself from underquoting