Tự bảo vệ quý vị đối với việc đưa giá quá thấp - Protect yourself from underquoting

Đưa giá quá thấp (underquoting) là khi một đại lý địa ốc đưa cho người mua một giá thấp hơn so với giá bán ước tính của đại lý đó trong thỏa ước buôn bán (văn bản hợp đồng của đại lý với người bán).

Danh sách kiểm tra dành cho người mua nhà

Những gì nên LÀM

Trước khi chi tiền mua nhà:

 • Biết được giá cao nhất mà quý vị chuẩn bị trả
 • Xét tới các tổn phí liên quan và liên tục, không chỉ giá bán của căn nhà
 • Nếu đại lý cho biết giá bán ước tính, quý vị dùng giá đó như hướng dẫn mà thôi
 • Nghiên cứu các giá bán gần đây đối với các căn nhà tương tự trong khu vực
 • Đến xem nhiều căn nhà và các cuộc đấu giá khác nhau, để biết thị trường địa ốc hoạt động thế nào
 • Đừng dựa vào các giá cả có vẻ quá rẻ đến mức khó thành sự thực
 • Đừng dựa vào phán đoán của một người – hãy thảo luận với những người mua khác và các chuyên gia địa ốc có môn bài, và cũng tự mình nghiên cứu thêm

Những gì ĐỪNG làm

 • Đừng dựa vào các giá cả có vẻ quá rẻ đến mức khó thành sự thực
 • Đừng dựa vào phán đoán của một người – hãy thảo luận với những người mua khác và các chuyên gia địa ốc có môn bài, và cũng tự mình nghiên cứu thêm

Ngăn ngừa việc đưa giá quá thấp – luật lệ cho các đại lý

Việc đưa giá quá thấp là bất hợp pháp. Việc này có thể làm cho người mua bỏ phí thì giờ và tiền bạc trong việc chuẩn bị mua một căn nhà mà họ không thể nào sắm nổi. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, các đại lý địa ốc tại NSW phải:

 • đặt giá bán ước tính của họ dựa trên tất cả các chứng cớ thích ứng chẳng hạn như giá bán gần đây cho một căn nhà tương tự
 • không dùng các từ ngữ mơ hồ về giá cả chẳng hạn như ‘các đề nghị vượt hơn, ‘các đề nghị cao hơn’ hoặc một khoản ‘+’
 • lưu giữ hồ sơ về các giá cả đã đưa ra đối với một căn nhà.

Nếu giá bán ước tính của đại lý địa ốc bị thay đổi vì có chứng cớ mới, đại lý phải:

 • cập nhật giá bán ước tính của họ trong thỏa ước buôn bán
 • cập nhật tất cả tài liệu thông tin tiếp thị và quảng cáo.

Khi viên chức Fair Trading đến thanh tra các đại lý địa ốc, thì đại lý phải cung cấp giấy tờ thích đáng để chứng tỏ họ đã tuân thủ luật pháp.

Trước khi luật mới bắt đầu được áp dụng, các đại lý địa ốc sẽ có thể truy cập đầy đủ các hướng dẫn về việc đưa giá quá thấp (underquoting guidelines), tại trang mạng www.fairtrading.nsw.gov.au

Giá bán cao hơn có phải là chứng cớ của việc đưa giá quá thấp?

Một khoản tiền bán mà cao hơn giá bán ước tính thì không phải là chứng cớ của việc đại lý đưa giá quá thấp. Việc này có thể là do cạnh tranh mạnh mẽ giữa các người mua mà đại lý đã không thể tiên đoán được.

Than phiền

Hãy báo cáo nếu như quý vị nghĩ rằng một đại lý nào đã phạm luật vì đưa giá quá thấp. Hãy điền ‘Đơn than phiền’ (Lodge a complaint) trực tuyến trên trang mạng của chúng tôi, hoặc gọi đến chúng tôi.

Prev Các thay đổi về luật lệ chung cư - Changes to strata laws
Next Thuê nhà - Renting a home