Tang lễ - Funerals

Tờ thông tin này nhằm giúp quý vị biết khởi đầu từ đâu và những bước cần làm khi thu xếp tang lễ. Tang lễ có thể cho người thân trong gia đình hoặc bạn bè hoặc cho chính quý vị nếu được dàn xếp trả tiền trước.

Ai sẽ dàn xếp?

Nếu quý vị là người thừa hành di chúc của người quá cố, quý vị có quyền hạn pháp lý để dàn xếp tang lễ. Nếu muốn, quý vị có thể chuyển giao trách nhiệm này đến một người trong gia đình hoặc một người bạn. Nếu không có di chúc, người ruột thịt hoặc người khác trong gia đình hoặc bạn bè thường dàn xếp tang lễ bởi vì có thể phải một thời gian trước khi toà án cắt cử một người quản trị tài sản của người quá cố.

Người đứng ra dàn xếp tang lễ có trách nhiệm về mặt tài chính và là người duy nhất có thể dàn xếp với nơi hoả táng hoặc nghĩa địa, kể cả việc ký tất cả các giấy phép chôn cất hoặc hoả táng.

Nếu muốn, quý vị có thể tự dàn xếp tang lễ cho mình. Việc này sẽ cho quý vị một cơ hội tự chọn lựa nhà đòn mà quý vị hài lòng và dàn xếp những việc quý vị muốn thay vì để cho người khác làm.

Di chúc hoặc giấy tờ cá nhân của người quá cố có thể cho biết họ thuộc một quỹ tang tế hoặc chương trình đóng tiền trước mà có thể có các chi tiết dàn xếp tang lễ.

Trả tiền tang lễ

Trước khi quý vị ký hợp đồng cho một tang lễ, tìm hiểu xem có tiền bạc ở đâu để trả chi phí. Quý vị nên thảo luận các cách trả tiền và tiền từ đâu với nhà đòn.

Tiền bạc trả cho tang lễ có thể từ:

 • một quỹ tang tế mà người quá cố có thể đã đóng
 • gia tài (tài sản của người quá cố kể cả tiền bạc) - kiểm lại với ngân hàng xem họ có cho phép dùng tiền trong chương mục của người quá cố để trả các chi phí tang lễ trước khi toà chứng thực di chúc, khi đó gia tài có thể được chi dùng.
 • một chương trình đóng tiền trước hoặc đầu tư, quỹ hưu bổng hoặc bảo hiểm nhân mạng
 • Bộ Cựu Chiến Binh (Commonwealth Department of Veterans’ Affairs)đối với một số cựu chiến binh (có thể được hưởng mộ phần chiến sĩ) - gọi số 13 32 54
 • một quỹ y tế, nghiệp đoàn, hiệp hội hưu trí hoặc các loại câu lạc bộ khác mà họ là thành viên
 • Centrelink – liên lạc với họ qua số 13 23 00 để xem có được trợ giúp tang tế.

Tìm một nhà đòn

Hồ sơ giấy tờ của người quá cố có thể có chỉ thị dùng một nhà đòn nào đó. Nếu không có lựa chọn ghi đâu, quý vị cần chọn một nhà đòn.

Sau khi một người thất lộc, quý vị khó có thể ‘khảo giá’ cho các dịch vụ tang lễ nhưng sẽ có ý nghĩa nếu tìm được một nhà đòn mà mình cảm thấy thoải mái với những gì họ cung ứng mà giá cả phải chăng. Bạn bè hoặc thân nhân có thể đề nghị một nhà đòn hoặc quý vị có thể tìm thấy trong niên giám điện thoại hoặc trên mạng.

Nhà đòn thường cung ứng các dịch vụ sau:

 • đăng ký khai tử, lấy giấy chứng nhận/giấy phép
 • điều hợp giữa tăng lữ (hoặc chủ tang lễ) và nghĩa địa hoặc nhà hoả táng
 • di chuyển thi hài
 • sửa soạn thi hài
 • cung cấp quan tài hoặc hũ tro
 • chuyên chở như xe đòn hoặc xe đặc biệt
 • trả chi phí nghĩa trang hoặc hoả táng hoặc tiền hoa thay cho quý vị
 • đăng giấy báo trên báo chí.

Cho giá và chi phí

Theo luật tất cả các nhà đòn tại NSW phải cung cấp quý vị một bản cho giá có chi tiết từng mục. Những bản cho giá này giúp quý vị so sánh các dịch vụ và giá cả của các nhà đòn. Đoan chắc rằng bản cho giá bao gồm thuế GST để quý vị biết rõ giá gộp.

Bản cho giá tang lễ căn bản (Basic funeral quote): Nếu nhà đòn cho chọn lựa ‘tang lễ căn bản’, họ phải cho quý vị một bản cho giá trên giấy tờ cho việc này (gọi là ‘giấy báo tang lễ căn bản’ – ‘basic funeral notice’). Bản cho giá này phải ghi chi tiết và giá cả của mỗi mục và dịch vụ cùng với chi phí ước lượng của các chi tiêu cần thiết. Nhà đòn phải trao bản đó cho quý vị trước khi họ thu xếp tang lễ với quý vị. Họ có thể yêu cầu quý vị ký tên vào tờ ‘giấy báo tang lễ căn bản’ để minh chứng là quý vị đã nhận, ngay cả khi quý vị chọn một nhà đòn khác. Ký tên vào tờ đó không có nghĩa là quý vị cam kết để nhà đòn này tổ chức tang lễ.

Các cho giá khác: Nếu không có chọn lựa tang lễ căn bản, nhà đòn vẫn phải cho quý vị một bản cho giá có chi tiết từng mục trước khi dàn xếp tang lễ.

Báo cáo cuối cùng: Tất cả các nhà đòn phải trao cho quý vị một bản báo cáo cuối cùng hoặc hoá đơn cuối cùng cho các mục và dịch vụ cung cấp cùng các chi phí một khi tang lễ đã hoàn tất trước khi quý vị trả tiền lần chót.

Chọn lựa cách trả tiền: Các nhà đòn có các chọn lựa trả tiền khác nhau, vì vậy nên chọn cách nào hợp với quý vị nhất. Họ có thể yêu cầu quý vị đặt cọc trước và đôi khi quý vị có thể thương thảo với họ về số tiền đặt cọc. Chỉ trả số tiền còn lại khi quý vị nhận được bản báo cáo cuối cùng hoặc hoá đơn có đầy đủ chi tiết từng thứ.

Tang lễ căn bản là gì?

Một tang lễ căn bản (cũng gọi là tang lễ ‘tiết kiệm’ hoặc ‘rẻ’) là một tang lễ có chi phí thấp nhất bao gồm một buổi lễ mà nhà đòn có thể cung cấp.

Một tang lễ căn bản gồm có một buổi lễ, tổ chức tại nơi nhà đòn hoặc tại nơi chôn cất hoặc hoả táng. Lễ được làm trong tuần giữa 8 giờ sáng và 5 giờ chiều và chỉ gồm có:

 • dàn xếp và điều hành tang lễ
 • di chuyển thi hài đến nhà đòn, nhà xác và nơi chôn cất hoặc hoả táng, mà mỗi chuyến di chuyển không quá 30km
 • trữ thi hài trong nhà xác hoặc phòng giữ
 • sửa soạn thi hài để chôn hoặc hoả táng (không bao gồm sửa soạn để thăm viếng hoăc ướp xác)
 • quan tài rẻ tiền nhất
 • các giấy chứng nhận hoặc giấy phép y tế bắt buộc
 • chôn cất hoặc hoả táng thi hài.

Cam kết trực tiếp

Cam kết trực tiếp thì rẻ hơn là tang lễ căn bản. Hầu hết các nhà đòn cung cấp loại này, gồm chôn cất hoặc hoả táng mà không có làm lễ. Gia đình và bạn bè người quá cố vẫn có thể tổ chức lễ tưởng niệm tại một nơi khác.

Tang lễ trả tiền trước

Có những loại dàn xếp tang lễ trả tiền trước khác nhau và Bộ Mua bán Công bằng (Fair Trading) quy định hai loại đầu trong danh sách này.

Quỹ đóng góp (contributory funds): Đóng góp ít một đều đặn cho cả hoặc một phần của tang lễ với một nhà đòn nào đó hoặc đóng tiền cho chi phí buổi lễ.

Quỹ tang lễ trả trước (pre-paid funeral funds): Tang lễ trả trước mua đóng tiền một lần hoặc đóng tiền một số lần.

Bảo hiểm tang lễ: Thường mua trực tiếp từ một hãng bảo hiểm và liên quan đến đóng góp nhỏ đều đặn để có được một số tiền mặt trả khi quý vị mất. Giới hạn về tuổi tác và sức khoẻ có thể được áp dụng và tiền đóng định kỳ có thể tăng theo năm tháng.

Trái phiếu tang lễ: Một loại đầu tư cho phép quý vị để ra một số tiền cho tang lễ, được giữ như là trái phiếu và được trả lại khi cần đến tang lễ.

Các sản phẩm trả trước: Quý vị có thể trả tiền trước để được quyền dùng một lô đất mộ, một hốc tường hoặc một nơi trong vườn tưởng niệm và mua trực tiếp từ nghĩa địa hoặc nơi hoả táng.

Một vài nhà đòn giới hạn chương trình trả tiền trước với những phần tang lễ mà họ có quyền, như các dịch vụ cá nhân và quan tài, và có thể không bao gồm việc chôn cất hoặc hoả táng.

Đoan chắc là quý vị hiểu quyền hạn và nghĩa vụ của mình trước khi ký dàn xếp tang lễ trả tiền trước. Đảm chắc là quý vị biết là việc dàn xếp tang lễ bao gồm tất cả hoặc chỉ một vài chi phí. Nếu quý vị có quan ngại chi về các điều kiện của việc dàn xếp, hãy lấy lời khuyên tài chính hoặc luật pháp riêng.

Bộ Mua bán Công bằng (Fair Trading) có thể cho quý vị biết nếu một quỹ tang lễ có đăng ký trước khi quý vị cam kết với họ - gọi số 1800 502 042.

Bản kiểm tra

Những thứ cần coi xét khi tổ chức một tang lễ:

 • Có di chúc không và cất ở đâu? Có thể có chỉ thị dàn xếp tang lễ trong đó.
 • Đã có dàn xếp tiền bạc trả cho tang lễ như trái phiếu tang lễ hoặc tang lễ trả tiền trước?
 • Quý vị có biết loại tang lễ nào mà người quá cố muốn?
 • Họ có mộ phần đã trả tiền trước?
 • Quý vị đã liên lạc với một vài nhà đòn và nhận được bản cho giá chi tiết chưa (giấy báo tang lễ căn bản nếu họ đề nghị một tang lễ căn bản) và kiểm điểm các điều khoản của họ?
 • Có đủ tiền trong chương mục ngân hàng của người quá cố để trả cho tang lễ và quý vị đã liên lạc với ngân hàng về việc rút tiền chưa?
 • Có các hợp đồng bảo hiểm đau yếu, tai nạn, nhân mạng, hưu bổng hoặc y tế tư có thể trả tiền cho tang lễ?
 • Người quá cố có phải là cựu chiến binh hoặc thuộc một câu lạc bộ, hội hưu trí hoặc nghiệp đoàn, mà họ có thể được hưởng phúc lợi tang lễ?
 • Nếu quý vị hoặc người quá cố nhận tiền từ Centrelink, quý vị đã kiểm lại với Centrelink về việc có thể được tiền thất lộc?
 • Nếu không có tiền bạc cho tang lễ, quý vị đã liên lạc với Đơn vị Y tế Công cộng (Public Health Unit) địa phương về việc có thể có hỗ trợ?

Nếu mọi việc sai trái

Nếu quý vị có vấn đề hãy tìm cách giải quyết trực tiếp với nhà đòn hoặc quỹ tang lễ. Nếu việc này không đi đến đâu hãy liên lạc với Bộ Mua bán Công bằng (Fair Trading) qua số 13 32 20 hoặc nộp đơn than phiền trực tuyến ở www.fairtrading.nsw.gov.au

Nhớ giữ tất cả các giấy tờ về những ai mà quý vị nói chuyện.

Các liên lạc tiện dụng

Centrelink
ĐT: 13 23 00 www.centrelink.gov.au

Tiếp cận Luật pháp NSW (Law Access NSW)
ĐT: 1300 888 529 www.lawaccess.nsw.gov.au

Hiệp hội Quốc gia về Mất mát và Đau buồn (National Association for Loss and Grief)
ĐT: 6882 9222 www.nalag.org.au

Bộ Y tế NSW (NSW Health) (cho các Đơn vị Y tế Công cộng (Public Health Units)
ĐT: 9391 9000 www.health.nsw.gov.au

Prev Danh sách kiểm tra về mua sắm Giáng sinh - Christmas shopping checklist
Next Tìm hiểu quyền hạn của bạn trước khi đăng ký vào một khóa đào tạo - Tìm hiểu quyền hạn của bạn trước khi đăng ký vào một khóa đào tạo