Thuê nhà - Renting a home

Phần này cung cấp tin liệu cho người tiêu thụ về việc thuê một bất động sản, với cương vị người thuê nhà hoặc người cho thuê.

Khi thuê một căn nhà hay một đơn vị chung cư tại NSW quý vị có các quyền hạn và trách vụ pháp lý. Quý vị có thể thuê trực tiếp từ chủ nhà hoặc qua Đại diện Địa ốc.

Định nghĩa

Đây là định nghĩa các từ dùng trong phần này:

 • Người thuê là người trả tiền thuê để sống trong một bất động sản do người khác làm chủ
 • Chủ nhà là người làm chủ một bất động sản và cho một người thuê
 • Đại diện Địa ốc là người do chủ nhà thuê để trông nom việc cho thuê bất động sản của chủ nhà
 • Đại diện là một tên thường dùng để chỉ Đại diện Địa ốc
 • Tiền thế chân là một số tiền do người thuê trả như là một hình thức bảo đảm cho chủ nhà đối với những vi phạm hợp đồng thuê nhà trong tương lai.

Bắt đầu thuê nhà

Đại diện hay chủ nhà phải cho quý vị một bản Hợp đồng Thuê nhà trước khi quý vị dọn vào. Hợp đồng Thuê nhà là một hợp đồng pháp lý và gồm có hai phần:

Phần 1

Những Điều khoản của Hợp đồng (đó là những gì chủ nhà và người thuê đồng ý trong thời gian thuê)

Phần 2

Một Tường trình Tình trạng diễn tả tình trạng của nơi đó khi quý vị dọn vào.

Điều rất quan trọng là quý vị hiểu những điều khoản của hợp đồng thuê nhà trước khi quý vị ký. Nếu không đọc được tiếng Anh, hãy nhờ một người nào nói được tiếng Việt giải thích cho. Nếu cho rằng có sai lầm trong bản tường trình tình trạng, quý vị cần ghi chép những điều này và các chi tiết nào có thể không đúng hoặc thiếu sót trong bản tường trình.

Sau đó quý vị cần bàn thảo với người đại diện hay chủ nhà trước khi ký. Hãy kiểm chắc quý vị đồng ý với bản tường trình bởi vì bản đó có thể trở nên một bằng chứng quan trọng nhất nếu có tranh chấp về tình trạng của căn nhà khi chấm dứt thuê. Quý vị cần cất giữ một bản tường trình.

Sửa chữa

Chủ nhà luôn luôn chịu trách nhiệm sửa chữa nhưng đôi khi người thuê phải trả tiền.

Người thuê trả tiền khi:

 • hư hại gây ra do họ bất cẩn
 • hự hại do cố tình, thí dụ:
  • có một lỗ trên tường bởi vì người thuê nổi nóng
  • quả bóng hụt bức tường gạch nhưng đập vào cửa sổ
  • một lỗ nhỏ trên thảm do hao mòn thông thường, trở nên một lỗ lớn bởi vì họ không báo cho chủ nhà ngay từ đầu.

Chủ nhà trả tiền sửa khi:

 • bất cứ hư hại nào không do lỗi của người thuê
 • bất cứ thứ gì cần bảo trì do hư hại thông thường, chẳng hạn như:
  • máy giặt đã có sẵn trong nhà khi cho thuê và hư không do lỗi người thuê
  • sơn cũ và tróc khỏi tường và cần sơn lại
  • một viên gạch ở bậc trước long ra do hư hại thông thường.

Thí dụ

Quý vị là người thuê. Quý vị chú ý thấy có một chỗ nứt nhỏ trên kính chỗ tắm mà không để ý thấy khi kiểm bản tường trình tình trạng. Quý vị lờ đi bởi vì nó nhỏ và khó thấy. Ngoài ra, nó đã có sẵn khi quý vị dọn vào. Qua một thời gian thuê nhà nó trở nên lớn hơn cho đến một ngày miếng kính rạn nứt khi quý vị tựa vào.

Ai chịu trách nhiệm trong trường hợp này?

Có thể là quý vị. Nên nhớ rằng  điều đó không có ghi trong bản tường trình tình trạng vì vậy không có chứng cớ là chỗ nứt đó có trước khi quý vị dọn vào. Nếu người đại diện hay chủ nhà cũng không để ý thấy, họ có thể đòi hỏi quý vị trả cho hư hại đó.

Việc đó cần được giải quyết ra sao

Kiểm soát chỗ ở kỹ càng khi mới dọn vào. Viết xuống trên bản tường trình tình trạng từng dấu vết, chỗ nứt hay vấn đề mà quý vị tìm thấy. Nếu có gì cần sửa chữa, viết xuống phần cuối của bản tường trình tình trạng để cho người đại diện hay chủ nhà biết những gì phải sửa chữa. Nếu không được sửa chữa trong một thời hạn hợp lý, hãy viết một lá thư cho người đại diện hay chủ nhà giải thích rằng quý vị muốn được sửa chữa trước ngày nào đó. Theo luật, người đại diện hay chủ nhà phải sửa chữa.

Nếu quý vị vẫn không thấy chỗ nứt nhưng khám phá ra sau đó, đừng chần chờ. Điện thoại người đại diện hay chủ nhà và tiếp theo viết thư về những gì đã được đồng ý. Theo luật, quý vị phải báo cho người đại diện hay chủ nhà bất cứ sửa chữa nào cần phải làm. Việc này cho chủ nhà cơ hội sửa chữa hư hại trước khi việc đó trở nên trầm trọng hay nguy hiểm. Nếu chủ nhà không sửa nhưng sau này đòi tiền sửa chữa từ tiền đặt cọc, lá thư của quý vị là bằng chứng rằng quý vị đã báo trước cho họ về vấn đề.

Tránh những vấn đề trong lúc thuê

Để tránh những vấn đề:

 • quý vị cần luôn luôn trả tiền thuê nếu không quý vị có thể bị đòi hỏi phải dọn đi
 • nếu nhận được giấy báo Tòa xử, quý vị phải luôn luôn đến dự (Xem thêm tin liệu về Tòa).
 • đoan chắc rằng quý vị đã đọc và hiểu hợp đồng thuê nhà trước khi ký
 • trông nom cẩn thận nhà cửa
 • đừng quấy rầy sự bình yên, an ổn và riêng tư của hàng xóm
 • xác nhận bất cứ điều gì quý vị đồng ý trên giấy tờ và gửi cho người đại diện hoặc chủ nhà một bản

Trông nom bất động sản của quý vị

Nếu quý vị làm chủ một bất động sản để đầu tư, quý vị cần phải quyết định tự mình trông nom hay dùng một người đại diện.

Quyết định dùng một người đại diện hay tự trông nom bất động sản, là chủ nhà quý vị cần phải theo luật và thi hành các trách vụ của người chủ nhà. Quý vị cần mua hai bản hợp đồng thuê nhà  ở, để quý vị và người thuê ký trước khi việc thuê nhà bắt đầu.

Hợp đồng thuê nhà có bán ở các sạp báo hay tiệm bán văn phòng phẩm lớn và thường kèm theo với bản Hướng dẫn Thuê nhà (được in qua 17 ngôn ngữ) và bản tường trình tình trạng.

Quý vị cũng chịu trách nhiệm:

 • đoan chắc rằng bất động sản để trống, khá sạch sẽ và ở được khi bắt đầu cho thuê
 • trả tất cả các tiền nước và dịch vụ cống rãnh
 • đoan chắc rằng bất động sản an toàn và an ninh
 • thực hiện các sửa chữa cần thiết nơi bất động sản
 • đưa biên nhận tiền thuê cho người thuê hoặc gửi qua bưu điện
 • tôn trọng sự bình yên, riêng tư và yên tĩnh của người thuê.

Đối với các dịch vụ chuyên môn về việc thuê nhà, hãy gọi Dịch vụ Giải đáp Thắc mắc Thuê nhà của Bộ Công bằng Mậu dịch qua số 13 32 20. Nếu không nói đưọc tiếng Anh, hãy gọi số 13 14 50 và yêu cầu một thông dịch viên người Việt, họ sẽ liên lạc với dịch vụ trên và thông dịch cho quý vị.

Prev Tự bảo vệ quý vị đối với việc đưa giá quá thấp - Protect yourself from underquoting
Next Các than phiền về việc thuê nhà dân cư - Residential tenancy complaints