Tìm hiểu quyền hạn của bạn trước khi đăng ký vào một khóa đào tạo - Tìm hiểu quyền hạn của bạn trước khi đăng ký vào một khóa đào tạo

Những gì nên LÀM

 • Dọ hỏi nhiều nơi để tìm khóa học phù hợp với bạn nhất
 • Hỏi về toàn bộ phí tổn của khóa học và phương thức trả tiền
 • Kiểm tra với National Register (Dữ liệu Đăng ký Toàn quốc) về các khóa Vocational Education and Training (Giáo dục và Đào tạo Huấn nghệ) (VET) tại www.training.gov.au để xem cơ quan cung ứng đào tạo đã có đăng ký để cung ứng khóa học hay không
 • Hãy kiểm tra xem cơ quan cung ứng đào tạo đã được chuẩn nhận để cung ứng chương trình cho vay đối với học viên VET FEE-HELP (GIÚP ĐỠ LỆ PHÍ VET) hay không, tại trang mạng www.studyassist.gov.au
 • Kiểm tra các tuyên xưng của họ về việc khóa học ‘miễn phí’ hoặc ‘được Chính quyền tài trợ’, để tránh kết cục là bạn bị mắc nợ
 • Kiểm tra các yêu cầu về lệ phí vay mượn, tiền lãi và việc trả nợ
 • Đọc hợp đồng một cách cẩn thận, kiểm tra các điều kiện và lệ phí đối với việc hủy bỏ
 • Hỏi về thời gian ‘suy nghĩ lại’ (còn gọi là ‘census dates’ [ngày kiểm kê]) đối với các khóa VET FEE-HELP), về việc hủy bỏ và bồi hoàn tiền.

Những gì KHÔNG nên làm

 • Đừng ký kết ‘ngay tại chỗ’ vào một khóa học đào tạo nếu ai đó khuyến dụ bạn
 • Đừng để bị lừa gạt về các khuyến thưởng ‘miễn phí’ như iPad hoặc vi tính xách tay. Tổn phí khóa học của bạn có thể cao hơn.
 • Đừng để bị áp lực vì các lời rao như: giá cả ‘chỉ áp dụng trong thời gian có hạn’
 • Đừng cung cấp các chi tiết cá nhân, chẳng hạn như danh số hồ sơ thuế (tax file number) của bạn trừ khi bạn đã thực hiện tất cả các kiểm tra và quyết định ghi danh.

Hủy bỏ việc ghi danh khóa học VET

Nếu bạn muốn hủy bỏ một khóa đào tạo không trực thuộc chương trình cho vay VET FEE-HELP:

 • Kiểm tra xem hợp đồng có gồm khoảng thời gian ‘suy nghĩ lại’ để cho phép bạn hủy bỏ khóa học mà không bị phạt. Nếu có người gặp bạn và bạn ký kết ngay tại chỗ, theo luật bạn tự động có một thời hạn là 10 ngày làm việc để ‘suy nghĩ lại’
 • Hủy bỏ bằng thư tay hoặc gửi email
 • Nếu cơ quan cung cấp đào tạo từ chối việc hủy bỏ ghi danh của bạn, hãy nộp đơn than phiền đến Fair Trading (Sở Công bằng Mậu dịch)

Nên nhớ: Hãy giữ các bản emails, các liên lạc thư tín nào khác và tất cả các giấy tờ mà bạn đã ký.

Hủy bỏ việc vay nợ VET FEE-HELP

Muốn biết thêm thông tin về việc hủy bỏ khóa học và rút lại việc vay nợ, hãy gọi đến 1800 020 108 hoặc viếng trang mạng www.studyassist.gov.au

Kiểm tra xem bạn có mắc nợ hay không

Hãy liên lạc Sở Thuế Úc (ATO) qua số 13 28 61 để kiểm tra xem bạn có bị mắc khoản nợ VET FEE-HELP hay không.

Prev Tang lễ - Funerals
Next Điện thoại di động - Mobile phones