Việc mua sắm và các - Shopping and consumer guarantees

Quyền hạn của người mua sắm

Quý vị có biết rằng mình có các quyền hạn căn bản của người tiêu dùng, được gọi là các bảo đảm cho người tiêu dùng?

Các bảo đảm dành cho người tiêu dùng là một khoản của Australian Consumer Law (ACL) (Luật lệ về Người tiêu dùng của Úc) và giúp bảo vệ quý vị khi mua hàng hóa.

Vậy, sắp tới nếu có điều gì trắc trở về sản phẩm mà mình đã mua, thì quý vị nhớ nói ra.

Hoàn trả tiền, sửa chữa hoặc đổi hàng

Quý vị có thể muốn được họ hoàn trả tiền, sửa chữa hoặc đổi hàng nếu món hàng mà quý vị đã mua bị hư lỗi lớn lao. Một món hàng bị hư lỗi lớn lao khi:

 • không an toàn hoặc bị hư hỏng
 • không thực hiện đúng chức năng cần có
 • món hàng đó khác với hàng mẫu hoặc bản diễn tả mà quý vị đã thấy
 • quý vị sẽ không mua món đó nếu như được biết trước về vấn đề đó.

Nếu món hàng bị hư lỗi nhẹ và có thể sửa chữa được thì người bán sẽ tùy nghi quyết định việc hoàn trả tiền, sửa chữa món hàng hoặc đổi cái khác cho quý vị.

Người bán không phải hoàn trả tiền, sửa chữa hoặc đổi hàng nếu :

 • quý vị đổi ý về sản phẩm, ví dụ như quý vị không thích màu sắc của nó hoặc vì kích cỡ không vừa (trừ khi cửa tiệm đó có chính sách dễ dãi trong việc trả hàng)
 • quý vị đã làm hư sản phẩm đó bằng cách không làm theo chỉ dẫn hoặc sử dụng sản phẩm đó không đúng cách
 • quý vị đã biết về một hư lỗi trước khi mua sản phẩm đó.

Bảng ‘No refunds’

Một bảng trong tiệm đề ‘No refunds’ (Không hoàn trả tiền) là điều bất hợp pháp vì đã diễn dịch sai quyền hạn của quý vị nếu sản phẩm đó bị hư lỗi chẳng hạn. Các ví dụ khác về các bảng bất hợp pháp là ‘No refunds after 7 days’ (Không hoàn trả tiền sau 7 ngày) hoặc ‘We will exchange or repair or give credit notes but we do not refund’ (Chúng tôi sẽ sửa chữa hoặc đổi hàng hoặc đưa phiếu tín dụng, nhưng chúng tôi không hoàn trả tiền). Tuy nhiên, một bảng đề như sau là hợp pháp: ‘No refund for incorrect choice’ (Không hoàn trả tiền nếu chọn sai) hoặc ‘No refund if you change your mind’ (Không hoàn trả tiền nếu quý vị đổi ý).

Cam kết bảo hành

Cam kết bảo hành (warranty) là lời hứa tự nguyện của người bán hoặc nhà chế tạo về hàng hóa của họ. Các ví dụ gồm có cam kết bảo hành của nhà chế tạo và cam kết bảo hành nêu rõ (express warranties).

Các cam kết bảo hành không thể thay thế hoặc hạn chế các bảo đảm nào dành cho người tiêu dùng. Quý vị có thể yêu cầu người bán phải đáp ứng sự bảo đảm cho người tiêu dùng, ngay cả nếu như hàng hóa đó thuộc loại đã có cam kết bảo hành của nhà chế tạo. Người bán không thể tránh né việc xử trí vấn đề bằng cách nói với quý vị rằng đó là trách nhiệm của nhà chế tạo.

Cam kết bảo hành gia hạn (extended warranty) là sự bảo đảm phụ trội mà một số nhà bán lẻ mời quý vị mua, mà có thể hoặc không thể kéo dài sự cam kết bảo hành của nhà chế tạo. Một số cam kết bảo hành gia hạn được khởi sự kể từ ngày quý vị mua món hàng chứ không phải vào lúc kết thúc thời hạn bảo hành của nhà chế tạo.

Trước khi mua giấy cam kết bảo hành gia hạn:

 • kiểm xem sự bảo hành bao trùm những gì và sản phẩm có cần được bảo dưỡng hoặc bảo trì thường xuyên hay không để sự bảo hành này được áp dụng
 • đọc kỹ các điều khoản và điều kiện để giúp quý vị quyết định xem có đáng trả thêm tiền hay không.

Trả góp

Trả góp (lay-by) có thể là cách dễ dàng để mua món hàng mình cần mà không phải trả tiền hết một lần. Nhưng quý vị không được lấy món hàng về nhà cho đến khi đã trả đủ tiền.

Khi đồng ý lập ra việc trả góp, nhà cung cấp phải đảm chắc rằng thỏa ước đưa cho quý vị:

 • là văn bản
 • nêu rõ tất cả điều khoản và điều kiện, kể cả các ngày hạn đóng tiền, và lệ phí hủy hợp đồng
 • viết bằng tiếng Anh đơn giản và dễ hiểu.

Hủy bỏ việc trả góp

Quý vị có thể hủy bỏ thỏa ước vào bất cứ lúc nào trước khi nhận hàng. Họ phải hoàn trả tất cả số tiền mà quý vị đã trả, sau khi đã khấu trừ lệ phí hủy hợp đồng nếu có như đã nêu trong thỏa ước.

Lệ phí hủy hợp đồng (termination fee) không được vượt quá các tổn phí chính đáng của nhà cung cấp. Điều này có thể bao gồm tổn phí quản trị và cất chứa. Nếu nhà cung cấp hủy bỏ thỏa ước trả góp này, thì họ không thể tính lệ phí hủy hợp đồng.

Các thỏa thuận miễn trả lãi

Các thỏa thuận mua bán này cho phép quý vị đem hàng hóa về nhà ngay và trả tiền sau. Thỏa thuận này có bao gồm tổn phí và lệ phí và có thể tốn kém nếu quý vị không trả tiền hết trước hạn chót của thời hạn miễn lãi. Nếu thỏa thuận đó đòi hỏi quý vị phải trả góp thường xuyên, nên nhớ rằng khoản trả góp tối thiểu có thể không đủ để giúp trả hết cho món hàng trước khi thời hạn miễn lãi kết thúc, và quý vị thường phải trả lãi suất rất cao (lên tới 30%).

Nếu việc thỏa thuận đó có gồm khoản cho quý vị một thẻ tín dụng, nên nhớ rằng bất cứ món gì khác mà quý vị mua bằng thẻ tín dụng đó có thể không thuộc về thỏa thuận nguyên thủy miễn lãi của mình, và có thể dẫn tới một mức lãi suất rất cao. Nhớ tự tính toán và bao gồm các khoản tiền trả và lệ phí nhằm đảm chắc quý vị trả hết tiền đúng thời hạn cho các món hàng. Hãy đọc và đảm chắc quý vị hiểu đầy đủ các điều khoản và điều kiện trước khi ký kết thỏa thuận mua bán.

Thuê hàng hóa

Nhiều cửa tiệm có cho thuê hàng chẳng hạn như đồ điện, máy tính và các món gia dụng. Việc thuê hàng thường được xem như là phương cách rẻ tiền hơn, nhưng có thể tốn kém rất nhiều hơn các cách trả tiền khác.

Quý vị không nên giả định rằng mình sẽ làm chủ món hàng khi hết hạn hợp đồng. Nhiều thỏa thuận cho thuê đòi hỏi quý vị phải trả thêm một khoản tiền lớn trước khi quý vị được làm chủ món hàng.

Hãy nhớ đọc và hiểu đầy đủ các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận trước khi ký kết. Đem về nhà để đọc nếu quý vị cần thêm thời gian để hiểu. Nếu quý vị đã ký kết một thỏa ước thuê hàng hóa và có lo lắng gì về điều này, hãy liên lạc Sở Công bằng Mậu dịch (Fair Trading).

Mua hàng trên mạng

Khi quý vị mua hàng trên mạng và món hàng đến từ nước ngoài, các luật lệ NSW có thể chỉ đem lại cho quý vị sự bảo vệ có giới hạn.

Khi mua hàng trên mạng:

 • luôn đề phòng các mời gọi nào có vẻ tốt đẹp quá đến mức khó tin
 • đừng bao giờ đưa mật mã hoặc chi tiết trương mục ngân hàng cá nhân của mình
 • kiểm tra chi tiết của trang mạng hoặc người mà quý vị đang giao dịch
 • so sánh giá cả
 • kiểm tra chi phí đóng gói chuyên chở và bưu phí, việc hoàn trả tiền, các cam kết bảo hành và chính sách về việc trả hàng
 • kiểm tra với quan thuế Úc (customs) xem quý vị có được nhập khẩu món hàng đó không
 • trước khi trả tiền trên mạng, kiểm xem trang mạng đó có an toàn hay không.

Xem ScamWatch www.scamwatch.gov.au và National Fraud Information Centre (USA) www.fraud.org có thông tin về các lừa đảo gần đây nhất, nhằm giúp quý vị tránh gặp phải.

Các thỏa thuận mua bán không mời gọi

Quý vị thực hiện một thỏa thuận mua bán không mời gọi (unsolicited agreement), khi mua hàng trên mạng từ một người buôn bán qua điện thoại hoặc từ người bán hàng tận nhà.

Những người bán tận nhà

Người buôn bán tận nhà không được liên lạc quý vị:

 • vào ngày Chủ nhật hoặc ngày lễ Công cộng
 • trước 9 giờ sáng hoặc sau 6 giờ chiều vào những ngày trong tuần
 • trước 9 giờ sáng hoặc sau 5 giờ chiều ngày Thứ Bảy.

Người bán hàng phải giải thích thẳng thắn về mục đích cuộc thăm viếng của họ là gì, và phải trưng ra giấy căn cước của họ.

Người bán phải cho quý vị biết rằng quý vị có quyền yêu cầu họ rời khỏi nhà mình và họ phải rời khỏi nhà quý vị ngay nếu quý vị yêu cầu.

Quý vị phải được họ đưa cho một bản hợp đồng và phải được cho biết về quyền hạn chấm dứt hợp đồng của mình.

Những người tiếp thị qua điện thoại

Nhân viên tiếp thị qua điện thoại không được liên lạc quý vị:

 • vào ngày Chủ nhật hoặc ngày nghỉ Công cộng
 • trước 9 giờ sáng hoặc sau 8 giờ tối vào ngày trong tuần
 • trước 9 giờ sáng hoặc sau 6 giờ chiều ngày thứ Bảy.

Trong vòng 5 ngày họ phải thân hành đưa cho quý vị một bản hợp đồng, hoặc là họ gửi bản hợp đồng này cho quý vị qua bưu điện hoặc phương tiện điện tử; và người bán phải cho quý vị biết về quyền hủy hợp đồng của quý vị.

Commonwealth Government đã lập nên đường dây Do Not Call Register (Đăng ký không nhận các cuộc điện thoại tiếp thị) để người tiêu dùng có thể đăng ký để từ chối các cuộc điện thoại tiếp thị mà mình không mời gọi. Muốn biết thêm chi tiết, hãy xem www.donotcall.gov.au or hoặc gọi số 1300 792 958.

Nếu có gì trắc trở

Nếu quý vị có vấn đề gì với một người bán hàng, quý vị nên thảo luận hoặc viết thư cho họ và giải thích về việc mình muốn vấn đề đó được giải quyết ra sao. Nếu việc đó không thành công, hãy gọi đến Fair Trading qua số 13 32 20, đến trung tâm Fair Trading Centre ở địa phương hoặc nộp đơn than phiền trên mạng ở địa chỉ www.fairtrading.nsw.gov.au

Prev Điện thoại di động - Mobile phones
Next Mách giúp phụ huynh về Dạy kèm - Tutoring tips for parents