Yeni kiracı kontrol listesi -New tenant checklist

Kira kontratını imzalamadan önce neleri bilmelisiniz

Her kiracılığın başlangıcında ev sahibi veya acente size şunları vermelidir:

 • bu bilgilerin bir kopyası (yeni kiracılık kontrol listesi)
 • kira kontratınızın bir kopyası (kiracılık anlaşması)
 • kiraladığınız yerin durumunu gösteren 2 tane rapor örneği
 • Rental Bonds Online’ı (Çevrimiçinde Kiracılık Teminatları (RBO)) kullanarak teminat yatırma davetiyesi. Veya RBO’yu kullanamıyorsanız, acenteniz veya ev sahibiniz size, NSW Fair Trading’e yatırılmak üzere bir Rental Bond lodgement form (Kiracılık Teminatı yatırma formu) form verebilir.
 • yeni evinizin anahtarları.

Mevcutsa ayrıca şunları da almalısınız:

 • yüzme havuzu için uygunluk belgesi
 • mülk bir apartmandaysa, yönetmeliğin bir kopyası
 • mülk Loose-Fill Asbestos Insulation Register’da (Gevşek Dolgulu Asbestos Yalıtım Sicili’nde) kayıtlı ise, bir bildirim.
 • mülkle ilgili (kiralama kararınızı etkileyebilecek ilgili geçmişe ait bilgilere ilişkin) başka herhangi bir ‘maddi husus’ bildirimi.

Kontratı imzalamadan önce ayrıntılarıyla okuduğunuzdan emin olun. Kontratta anlamadığınız bir şey varsa, sorular sorun veya güvendiğiniz birinden size kontratı anlatmasını isteyin.

Unutmayın, bekleme süresi olmayan, yasal yönden bağlayıcı bir kontrata yükümleniyorsunuz. İmzaladığınız şeyi anladığınızdan ve onu kabul ettiğinizden emin olmak istersiniz.

Kontrat

Şunları kontrol edin:

 • Kontratı okudum ve anlamadığım şeyler varsa ev sahibine/acenteye sorular sordum veya tavsiye istedim.
 • İmzalamadan önce kontratın süresinin görüşülerek kabul edildiğini biliyorum, yani 6 aylık, 12 aylık veya başka bir süre için olabilir.
 • Üçüncü bir şahsa bir ücret ödemeyi içermeyecek şekilde kirayı ödemem için bana en az bir yol sunulması gerektiğini biliyorum.
 • Kontrata yapılacak herhangi bir ek koşulun ben onu imzalamadan önce görüşülmesi gerektiğini biliyorum.
 • Kontrata yapılan tüm ek koşulların yasal olduğunu kontrol ettim veya bu konuda tavsiye aldım. Örneğin kontrat, buradan ayrıldığımda halının (mülkte evcil hayvan bulundurabilmemi kabul etmedikçe) profesyonel olarak temizletilmesi gerektiğine dair bir koşul içermemektedir

Söz verilen tamirler

Ev sahibi veya acente tarafından verilen herhangi bir tamir sözü (örneğin fırının değiştirilmesi, bir odanın boyanması, arka avlunun temizlenmesi, vb.) ile ilgili olarak:

 • Bunların yapıldığını kontrol ettim

Veya

 • Yapılacaklarına dair, (kontratı imzalamadan önce) yazılı bir taahhüt veya anlaşmam var.

Ön masraflar

Şunları ödemem gerekmemektedir:

 • Daha fazla ödeme yapmayı kendim serbestçe önermedikçe, peşin olarak 2 haftalıktan fazla kira
 • kira teminatı olarak 4 haftalıktan fazla kira.

Şunlar için ücret ödemem istenmemektedir:

 • kontratımın hazırlanma masrafı
 • kontratta adı geçen her kiracı için anahtarların ve güvenlik araçlarının başta sağlanması

Teminatınızın internette yönetilmesi

Ev sahibiniz veya acenteniz teminatınızı ödemeniz için size Rental Bonds Online’ı (RBO) kullanma seçeneğini vermelidir. Kiracılık Teminatı yatırma formunu doldurup imzalama gereği olmadan bir kredi kartını veya BPAY’i kullanarak teminatınızı güvenlikli olarak doğrudan NSW Fair Trading’e ödemek için RBO’yu kullanabilirsiniz. Bir kez kaydedildikten sonra, RBO hesabınızı ilerdeki kiracılıklar için de kullanabilirsiniz.

RBO’yu kullanmamaya karar verirseniz, acentenizden veya ev sahibinizden, NSW Fair Trading’e yatırılmak üzere bir kâğıt Rental Bond lodgement form isteyebilirsiniz.

Yüzme ve spa havuzları

Mülkte bir yüzme veya spa havuzu varsa, ev sahibi veya acente size son 3 yıl içinde çıkarılmış geçerli bir riayet etme veya işgal belgesi vermelidir. Bu, 2’den fazla bölümlü bir apartmanda veya toplum programında kiralıyorsanız geçerli değildir.

Gevşek dolgulu asbestos yalıtımı içeren mülk

NSW’de gevşek dolgulu asbestos yalıtımı içeren mülklerin adresleri bir kamu siciline dahil edilmiş olacaktır (NSW Fair Trading internet sitesini kontrol edin). Mülk bu kamu siciline dahil edilmişse, acente veya ev sahibi bu bilgiyi yeni kiracılara açıklamak zorundadır.

Kiracılara neler bildirilmelidir

Bazen bir kiralık mülkün geçmişinde bilmeniz gereken bir şey vardır. Ev sahibi veya acente şu gerçeklerden haberliyse, kontratı imzalamadan önce sizi bilgi vermelidir:

Mülk:

 • geçen 5 yıl içinde sel veya yangından etkilenmişse
 • önemli sağlık veya güvenlik risklerine sahipse (mülkü denetlemeniz sırasında belli olmamaları durumunda)
 • geçen 5 yıl içinde şiddet içeren bir suçun yeri olmuşsa
 • park etme izni almanıza izin vermeyecek bir imar planından veya yasalardan etkilenmişse veya bölgede sadece ücretli park etme mevcutsa
 • belediyenin çöp hizmetlerini bölgedeki diğer mülklerden farklı bir temelde alıyorsa
 • gevşek dolgulu asbestos yalıtımı siciline kayıtlıysa
 • araba yolunun veya yürüme yolunun başkalarınca paylaşılmasına izin veriyorsa.

Siz taşındıktan sonra

Şunları yapmalısınız

 • durum raporunun size ait bölümünü doldurup bir kopyasının 7 gün içinde ev sahibine veya acenteye verdiğinizden emin olun. Bu, önemli bir kanıt parçasıdır. Bunu doğru bir şekilde doldurmazsanız, siz taşındığınızda halihazırda orada bulunan bir hasar için ödeme yapmak üzere teminatınızdan para alınabilir.
 • RBO’yu kullanarak teminatı yatırdıysanız teminatınızın alındığını doğrulayan bir Fair Trading bildiriminin elektronik posta adresinize veya telefonunuza geldiğini kontrol edin. Teminat bir kâğıt Kira Teminatı yatırma formu doldurularak kullanılarak yatırılmışsa, Fair Trading’den, teminatınızın alındığını bildiren ve üzerinde Kira Teminatı Numaranız olan bir mektubu 2 ay içinde almalısınız.

Bir email, SMS bildirimi veya mektup almazsanız, teminatınızın yatırılıp yatırılmadığını kontrol etmek için 13 32 20’den NSW Fair Trading’i arayın.

Sorunsuz kiralama için en önemli ipuçları

Kiralarken sorunlardan kaçınmak için bu ipuçlarını takip edin.

 • Taşındığınızda mülkün koşullarını kaydetmek için fotoğraflar harika bir yoldur. Mülkün, özellikle hasarlı veya temiz olmayan yerlerin fotoğraflarını çekin ve fotoğrafları, çekildikleri tarihlerle tarihleyin. Bu fotoğrafları, kiracılığın sonunda ev sahibinizin teminatınızı geri vermeye itiraz etmesi olasılığına karşı saklayın.
 • Kontratınızın, durum raporunun, kira makbuzlarının, Rental Bond numarasının birer kopyasını ve gönderdiğiniz veya aldığınız mektupların/elektronik mektupların birer kopyalarını, sonra onları kolayca bulabileceğiniz güvenlikli bir yerde saklayın.
 • Kiranızı ödemeyi, ev sahibi anlaşmanın kendine düşen koşullarını yerine getirmese (örneğin tamirleri yapmasa) bile, asla durdurmayın. Durdurursanız sonunda evden çıkartılabilirsiniz.
 • Kontratınızın hüküm ve koşullarına uyun. Özellikle, asla üzerinde değişikler yapmayın, evcil hayvan bulundurmayın ve önce ev sahibinin veya acentenin iznini almadan başkalarının evinize taşınmasına izin vermeyin.
 • Ev sahibi veya acente ile iş ilişkilerinizin bir güncesini tutun. Yapılan tüm konuşmaların zamanlarını ve tarihlerini, kiminle konuştuğunuzu ve kabul ettikleri şeyleri kaydedin. Tamir gerekiyorsa, isteğinizi ev sahibine ve acenteye yazılı olarak bildirin ve bir kopyasını saklayın. Bu tür kanıtlar, NSW Civil and Administrative Tribunal’da (NSW Hukuk ve İdari Mahkemesi (NCAT)) sonuçlanan bir anlaşmazlık ortaya çıkarsa çok yararlı olur.
 • Eşya sigortası yaptırmayı düşünün. Bu, hırsızlık, yangın, doğal afetler durumunda mallarınızı kapsayacaktır. Varsa ev sahibinin bina sigortası sizin şeylerinizi kapsamaz.
 • Mülkün bir havuzu veya bahçesi varsa, bunların bakımı için ev sahibi veya acentenin sizden neler yapmanızı bekledikleri konusunda emin olun.
 • Kontratınız hakkında anlamadığınız şeyler varsa, onu imzalamadan önce tavsiye isteyin. Sizi aceleye getirmelerine izin vermeyin. Claim for refund of bond form (Teminatı geri talep etme formu) gibi boş bir formu asla imzalamayın.
 • Bu evde oturmaktan mutluysanız ve kontratınız bitmek üzereyse, kontratın başka bir sabit süre için yenilenmesini göz önüne alın. Bu, beklemediğiniz bir zamanda evden çıkmanızın istenmesi konusundaki endişenizi ortadan kaldıracaktır ve kirayı bir sonraki süre için sağlama alabilir.

Daha fazla bilgi

Kiracılık haklarınız ve sorumluluklarınız hakkında daha fazla bilgi için Fair Trading internet sitesine girin veya 13 32 20’yi arayın.

NSW Hükümeti, kiracılara tavsiye, bilgi ve savunmanlık sağlamak için tüm NSW’deki, toplum temeline sahip bir dizi Tenants Advice and Advocacy Services (Kiracılar Tavsiye ve Savunmanlık Servislerine (TAAS)) fon sağlar. En yakın servisinizin ayrıntıları için Tenants Union’ın ww?TRILIBIS_EMULATOR_UA=Mozilla%2F5.0+%28Windows+NT+6.1%3B+WOW64%3B+rv%3A26.0%29+Gecko%2F20100101+Firefox%2F26.0w.tenants.org.ausitesine girin veya yerel telefon rehberinize bakın.

Ev sahipleri ve acenteler, bu bilgilendirme belgesini, konut kontratını imzalamalarından önce tüm yeni kiracılara vermek zorundadır. Bu yapılmazsa para cezaları verilebilir.

Prev Ko e lisi sivi ‘a e tokotaha nofo totongī - New tenant checklist
Next ข้อมูลภาษาไทย - Thai